Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

SÖZLEŞME
'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICInın, ALICIya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ


Ünvan:  Zühtü Secerli İhracat ve İthalat
Adres: Çamdibi Mahallesi, Beldibi Caddesi 7/5 Marmaris - Muğla

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olan www.ithalalem.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI, Madde 3te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Hizmet Tekstil sorumlu tutulamaz.

4.4 – Zühtü Secerli İhracat ve İthalat sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Zühtü Secerli İhracat ve İthalat 'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ’a ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Zühtü Secerli İhracat ve İthalat 'a  gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir.

4.7- Zühtü Secerli İhracat ve İthalat mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için yetkili servislere başvurulabilir.

4.9- İşbu sözleşme,alım işlemi gerçekleştiğinde geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA VE SİPARİŞ İPTAL HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ‘a  e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ‘a gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile ANLAŞMALI KARGOMUZ ile iade edilen ürünün kargo bedeli  SATICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, hijyen açısından kullanım sonrası iade edilemeye uygun olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü ürünün bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Sipariş İptal:Herhangi bir sebepten dolayı verdiğiniz siparişi iptal etmek istediğinizde hiç zaman kaybetmeden yapmanız gereken info@ithalalem.com e-posta adresimizden veya 0 532 37777 84  nolu telefondan  bilginizi bize göndermenizdir. Siparişleriniz gerekçe ibraz etme zorunluğu olmaksızın iptal edilecektir.

Sipariş iptalinizi ürünün sipariş verildiği gün saat 15:00' a kadar bildirmeniz gerekmektedir. Kargoya verildikten sonra iptal talep edilen veya kargodan teslim alınmadan ürün iadesi talep edilmesi durumunda ürünün stoktan çıkış ve giriş işlemi için 5 Türk Lirası SATICI tarafından alınır. Kişiye özel verilen siparişler, tekne ve deniz motorları montaj sonrası iadesi mümkün olmamaktadır

Lütfen siparişlerinizi iptal etmek istediğinizde bize sipariş tarihi, sipariş numarası veya kullanıcı adınız ve ürün ismi gibi bilgilerinizi de iletiniz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Zühtü Secerli İhracat ve İthalat ‘ın kanuni adresindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


   
   MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
   
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

   
   SATICI

Zühtü Secerli İhracat ve İthalat

Çamdibi Mahallesi Beldibi Caddesi No: 7/5 Marmaris / Muğla
info@ithalalem.com

Eticaret Sitesi